• دستور جهانگیری به استاندار کرمانشاه درباره چغاگاوانه

    دستور جهانگیری به استاندار کرمانشاه درباره چغاگاوانه

    گروه اجتماعی الف، 

    معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت حفظ آثار تاریخی از استاندار کرمانشاه خواست تا با قاطعیت از انجام هرگونه فعالیت عمرانی در محوطه تاریخی «چغاگاوانه» در شهرستان اسلام آبادغرب جلوگیری کند.