• مستندی درباره پلکان زمین در ایران

    مستندی درباره پلکان زمین در ایران

    گروه ویدئو الف،

    باداب سورت چشمه پلکانی شگفت آور در روستای ارست ساری مازندران است که به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ثبت شده است. چشمه‌های باداب سورت که به پلکان زمین معروف است، در شرایط خشکسالی هم به علت ساختار پیچیده زمین شناسی، پر آب هستند. در ادامه، مستندی از پلکان زمین را منتشر کرده‌ایم تا زیبایی حیرت انگیز این میراث طبیعی را مشاهده کنید