• پیش بینی برنده جایزه نوبل از غلبه زودهنگام بر کرونا

    پیش بینی برنده جایزه نوبل از غلبه زودهنگام بر کرونا

    برنده جایزه نوبل شیمی در سال ۲۰۱۳ که پیش بینی درستی از غلبه چین بر کرونا کرده بود، می گوید اوضاع آن طور که به نظر می رسد وحشتناک نیست، و این که دیگر کشورها هم زودتر از آنچه تصور می شود، بر کرونا غلبه خواهند کرد.