• روایتی از پیاده‌روی اربعین با ویلچر

    روایتی از پیاده‌روی اربعین با ویلچر

    گروه فرهنگی الف، 

    محمدمهدی فکریان مستندساز درباره مستندی که با موضوع آرزوی یک مادر شهید برای حضور در پیاده‌روی اربعین ساخته است، توضیحاتی ارائه کرد.