• ماهواره ظفر تحویل شد

    ماهواره ظفر تحویل شد

    گروه اقتصادی الف، 

    مراسم تحویل ماهوراه ظفر با حضور مسئولان سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع و جمعی از دانشگاهیان در اتاق تمیز محل استقرار ماهواره ظفر در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.