• پنتاگون: بحران کرونا ۹۰ روز ادامه خواهد داشت

    پنتاگون: بحران کرونا ۹۰ روز ادامه خواهد داشت

    گروه جهان الف، 

    بنا بر برآوردهای مسؤولان ارشد پنتاگون، بحران کرونا ویروس در آمریکا برای "چند ماه" ادامه می‌یابد و زندگی حدودا در ماه ژوئن یا ژوئیه به حالت عادی خود بازمی‌گردد.