• شناسایی ۳ پارکینگ احتکار خودرو در اراک

    شناسایی ۳ پارکینگ احتکار خودرو در اراک

    گروه حوادث الف، 

    فرمانده انتظامی استان مرکزی از شناسایی سه پارکینگ احتکار خودرو در طرح عملیاتی پلیس در شهرستان اراک خبر داد و گفت: در این طرح عملیاتی ۷۴ دستگاه خودروی احتکار شده کشف شد.