• مصر هم به فکر ایجاد وزارت "خوشبختی" افتاد!

    مصر هم به فکر ایجاد وزارت "خوشبختی" افتاد!

    گروه جهان الف، 

    یک مسؤول دولت مصر از تصمیم دولت درخصوص راه اندازی وزارت "خوشبختی" در آینده نزدیک‌ با هدف تقویت اعتماد شهروندان به دستگاه‌های دولتی مختلف و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان این کشور خبر داد.