• تعیین شرایط واگذاری بنگاه های دولتی در سال آینده

    تعیین شرایط واگذاری بنگاه های دولتی در سال آینده

    اقتصادی، 

    نمایندگان مجلس در مصوبه ای به دولت اجازه دادند بنگاه های دولتی را پس از احراز صلاحیت و عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی واگذار کند.