• تشریح طرح واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد

    تشریح طرح واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد

    گروه اقتصادی الف، 

    عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه هیچگونه ارزی برای خودروهای مناطق آزاد که بیش از 8 سال از تردد آنها در این مناطق گذشته، از ایران خارج نمی‌شود گفت: با اجرای این کار هم نیازهای بازار خودرو مرتفع شده و هم سوداگری حذف می‌شود.