• آلودگی در اهواز و همدان گوی سبقت را از تهران ربود

    آلودگی در اهواز و همدان گوی سبقت را از تهران ربود

    گروه جهان الف، 

    براساس گزارش دفتر پایش‌های فراگیر محیط زیست شاخص آلودگی هوا در اهواز برروی عدد ۱۶۸ و در همدان بر روی عدد ۱۵۲ قرار گرفته است و شهروندان این دو شهر هوای آلوده‌تری را نسبت به تهرانی‌ها تنفس کرده‌اند.