آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • همسر ترامپ می خوهد از او طلاق بگیرد!

    همسر ترامپ می خوهد از او طلاق بگیرد!

    گروه جهان الف، 

    مدیر سابق دفتر ارتباطات عمومی کاخ سفید می‌گوید همسر ترامپ در رفتارهای اجتماعی خود، علناً بر ضد شعارها و سیاست‌های همسرش گام برمی‌دارد و منتظر روز تمام شدن دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و تقاضای طلاق است.