آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • بازدید اصحاب رسانه از مجتمع آب سنگین اراک

    بازدید اصحاب رسانه از مجتمع آب سنگین اراک  

    گروه عکس الف، 

    جمعی از سردبیران، دبیران و خبرنگاران رسانه های کشور صبح دوشنبه عازم مجتمع آب سنگین خنداب اراک شدند و ضمن بازدید از فعالیت ها و دستاوردهای غرورآفرین صنعت هسته ای کشور، از آخرین تصمیمات مسوولان نظام در خصوص کاهش تعهدات برجامی مطلع شدند.