• نمادهای تاثیرگذار بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز دوشنبه را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۸ هزار و ۹۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۹ هزار و ۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  بورس تهران امروز سه‌شنبه با رشد ۱۸ هزار و ۴۵۸ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز شنبه را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۱ هزار و ۶۴۸ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  بورس تهران امروز یک‌شنبه با رشد بیش از ۱۵ هزار واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • چرا امروز برای بورس مهم است؟

  چرا امروز برای بورس مهم است؟

  بورس، 

  در جریان معاملات روز گذشته، شاخص بازار سهام با افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز، ۲۲ هزار واحد صعود کرد. با توجه به تحرکات هفته گذشته بازار، سهامداران به آینده بورس امیدوارتر شدند.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۳ هزار و ۳۶۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  بورس، 

  بورس تهران امروز سه‌شنبه با رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  بورس، 

  بورس تهران امروز دوشنبه با رشد بیش از ۲۴ هزار و ۳۴۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  بورس، 

  بورس تهران امروز با رشد بیش از ۵ هزار و ۸۶۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۸ هزار و ۱۷۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار در بورس

  نمادهای تاثیرگذار در بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز (چهارشنبه) را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز سه‌شنبه با رشد بیش از ۴ هزار و ۶۴۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۱ هزار و ۸۵۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت در بورس

  بالاترین و پایین‌ترین رشد قیمت در بورس

  بورس، 

  امروز سهامداران شرکت‌های کاشی سعدی، سیمان مازندران و سیمان آرتا اردبیل در بورس و معامله‌گران شرکت‌های کشت و دامداری فکا و شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان فرابورس بیشترین سود را کسب کردند.

 • مجازات دستکاری در نمادهای بورس چیست؟

  مجازات دستکاری در نمادهای بورس چیست؟

  بورس، 

  کارشناس بازار سرمایه از حبس یکساله به عنوان مجازات دستکاری در نمادهای بورس توضیحاتی ارائه داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۷ هزار و ۴۸۷ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز در بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۱ هزار و ۴۵۰ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۷ هزار و ۳۰۶ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  بورس، 

  بورس تهران امروز سه‌شنبه با رشد ۲۱ هزار و ۶۲۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز شنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۳۷ هزار و ۶۲۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  شاخص کل بورس امروز چهارشنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۳۲ هزار و ۴۱۷ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز دوشنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۷ هزار و ۴۸۴ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • صعود بورس در آغاز معاملات/ شاخص سبزپوش شد

  صعود بورس در آغاز معاملات/ شاخص سبزپوش شد

  بورس، 

  شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات امروز (چهارشنبه) سبزپوش شد و با صعود ۱۴ هزار واحدی در سطح یک میلیون و ۱۶۵ هزار واحد قرار گرفت.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز دوشنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت ۳۶ هزار و ۹۸۹ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز چهارشنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۳۰ هزار و ۸۴۸ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  نمادهای تاثیرگذار امروز بورس

  بورس، 

  شاخص بورس امروز شنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۲۴ هزار و ۸۰۶ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز در بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز در بازار سهام

  بورس، 

  شاخص بورس امروز یک‌شنبه را با ریزش آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۴ هزار و ۵۱۶ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار در بازار سهام

  گروه بورس الف، 

  بورس تهران امروز شنبه با رشد بیش از ۳۱ هزار و ۵۲۷ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز در بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز در بازار سهام

  گروه بورس الف، 

  شاخص بورس امروز دوشنبه را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۰ هزار و ۱۳۶ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  نمادهای تاثیرگذار امروز بازار سهام

  گروه بورس الف، 

  شاخص بورس امروز را با سقوط آغاز کرد و در نهایت با افت بیش از ۱۸ هزار و ۵۹۷ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

 • ۲۸ نماد بورسی متوقف شدند

  ۲۸ نماد بورسی متوقف شدند

  گروه بورس الف، 

  از میان نمادهای بورسی تا تاریخ ۲۸ آبان ماه ۲۸ نماد بورسی به دلایل مختلف از جمله تعلیق نماد معاملاتی تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و غیره متوقف شدند.

 • نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات

  نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات

  گروه بورس الف، 

  در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه امروز سه‌شنبه شاخص کل بورس پس از رشد ۱۷ هزار و ۹۸۶ واحدی (۱.۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۹۳ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۵درصدی مواجه شد. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود ۳۱ میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند و نمادهای خودرو، فولاد و خگستر در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس قرار گرفتند.

 • کدام نمادهای بورس متوقف شدند؟

  کدام نمادهای بورس متوقف شدند؟

  گروه اقتصادی الف، 

  از میان نمادهای بورسی، ۳۹ نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دلایل مختلف و در تاریخ های مختلف متوقف شدند.

 • بازگشایی اولین نماد پالایشی در بورس

  بازگشایی اولین نماد پالایشی در بورس

  گروه اقتصادی الف، 

  پس از انتظار چندروزه سهامداران بالاخره امروز اولین نماد پالایشی بازار سهام بازگشایی می‌شود.

 • ۳۲ نماد متوقف بورسی کدامند؟

  ۳۲ نماد متوقف بورسی کدامند؟

  گروه اقتصادی الف، 

  از میان نمادهای بورسی، ۳۲ نماد تا پنجم شهریورماه به دلایل مختلف از جمله افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف یا ب، تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجمع عمومی سالانه و امثال آن متوقف شده اند.