• عرضه نفت سفید در بورس انرژی

    عرضه نفت سفید در بورس انرژی

    گروه اقتصادی الف، 

    «نفت سفید» در راستای تامین خوراک و حمایت از صنایع داخلی در بورس انرژی عرضه می‌شود.