• وضع نامطلوب تامین نهاده‌های دامی

    وضع نامطلوب تامین نهاده‌های دامی

    اقتصادی، 

    قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نحوه تامین و واردات نهاده‌های دامی به کشور را بسیار نامطلوب خواند و گفت: دام‌های مولد در حال حذف هستند و این خطر بسیار جدی است.