• نرخ غذای دانشجویان اعلام شد

    نرخ غذای دانشجویان اعلام شد

    گروه اجتماعی الف، 

    صندوق رفاه دانشجویان نرخ غذای دانشجویی دانشگاه‌های کشور برای سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.