• اینترنت ۴۵ درصد شکایات را گرفت!

    اینترنت ۴۵ درصد شکایات را گرفت!

    گروه اجتماعی الف، 

    طبق گزارش‌های ماهانه در سامانه سپاس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، بیش‌ترین شکایات ثبت‌ شده در مهر امسال مربوط به اینترنت بوده است.