• نخست‌وزیر کویت معرفی شد

    نخست‌وزیر کویت معرفی شد

    گروه جهان الف، 

    امیر کویت امروز (دوشنبه) دوباره شیخ "جابر المبارک الحمد الصباح" را برای منصب نخست وزیر تعیین کرد.