• تولد یک ترامپ جدید در آسیا و شبه قاره

    تولد یک ترامپ جدید در آسیا و شبه قاره

    گروه ویدئو الف، 

    هند قرار است تابعیت ده هزار مسلمان هندی که سال ها در این کشور سکونت دارند را لغو کند. در این‌‌ویدئو ببینید دولت هند چگونه در حال اجرای یک‌قانون نژادپرستانه است؟