• تشریح روند درمان کشتی گیر دچار ضایعه نخاعی

    تشریح روند درمان کشتی گیر دچار ضایعه نخاعی

    گروه حوادث الف، 

    مسئول تیم پزشکی و توانبخشی، در خصوص روند درمان میثم زارع کشتی گیر مدال آور کرمانشاهی که در سانحه رانندگی دچار آسیب شده است، توضیحاتی ارائه داد.