• علی کریمی: مسافرت می‌کنم نه مهاجرت!

    علی کریمی: مسافرت می‌کنم نه مهاجرت!

    گروه ورزشی الف، 

    علی کریمی در پاسخ به پرسش طرفدارانش در خصوص احتمال مهاجرتش از ایران واکنش دلگرم کننده ای داشت و گفت: «مهاجرت کجا بود؟ به مسافرت می‌روم.»