• هشدار نماینده سوئدی نسبت به "عربی شدن" کشورش

    هشدار نماینده سوئدی نسبت به "عربی شدن" کشورش

    گروه جهان الف، 

    یکی از اعضای حزب میانه‌روی سوئد هشدار داد، از آنجاکه "عربی" به زبان اصلی در بسیاری از پیش دبستانی‌های یکی از شهرهای این کشور بدل شده، می‌تواند به ایجاد مشکلات ارتباطی بین کارمندان و کودکان بدل شود.