• مفقودی ۱۱ هزار نمونه تست کرونا در خوزستان

    مفقودی ۱۱ هزار نمونه تست کرونا در خوزستان

    گروه ویدئو الف، 

    سرپرست مرکز بهداشت علوم پزشکی جندی شاپور تایید کرد که ۱۱ هزار نمونه آزمایش کرونا از ۲۹ هزار نمونه‌ای که طی هفته های اخیر از مراجعه کنندگان در اهواز (خوزستان) گرفته شد ، به طرز عجیبی مفقود شده است. یکی از دلایل این فاجعه، نمونه گیری بیش از حد ظرفیت آزمایشگاه های استان است.