• ماجرای معجزه امام هادی (ع)

    ماجرای معجزه امام هادی (ع)

    گروه ویدئو الف، 

    فردی برای زیارت امام هادی (ع) از بصره به سمت سامرا حرکت کرد که با خود سوالات مردم شهر و مقداری پول برای امام آورده بود امام بدون اینکه سوالات را بشنود پاسخ آنها را به آن مرد داد...