• تعجیل اعزام مشمولان پزشکی و پیراپزشکی به خدمت

    تعجیل اعزام مشمولان پزشکی و پیراپزشکی به خدمت

    گروه اجتماعی الف، 

    سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: همه مشمولان فارغ التحصیل رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم اردیبهشت را دریافت کرده بودند، برای اعزام در تاریخ ششم فروردین فراخوان شدند.