• مسیر مهران – ایلام یک‌طرفه است  

    مسیر مهران – ایلام یک‌طرفه است  

    گروه اجتماعی الف، 

    رئیس پلیس‌راه استان ایلام با اشاره به اینکه خواب‌آلودگی عامل اصلی تصادفات است، گفت: با توجه به حجم تردد زائران مسیر مهران به سمت ایلام یک‌طرفه است.