• ۱۳۰ هزار خانوار دارای معلول در انتظار مسکن

    ۱۳۰ هزار خانوار دارای معلول در انتظار مسکن

    گروه اقتصادی الف، 

    وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب قانون جامع حمایت از معلولان توسط مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته اجرای این قانون ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در گذشته برای امور معلولان نیاز بوده و امروز با توجه به تفاوت ارزش پول بیشتر هم شده است.