آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  •  رازهای یک جنایت؛ یا دستور العمل مراقبت از اخلاقِ انسانی!

    «مسافرخانه‌ی سرخ»، اونوره دو بالزاک، ترجمه‌ محمد نجابتی، نشر ققنوس رازهای یک جنایت؛ یا دستور العمل مراقبت از اخلاقِ انسانی!

    علیرضا پژمان، 

    «مسافرخانه‌ی سرخ» تا پایان شما را در «تعلیق» نگاه می‎‌دارد. نویسنده به خوبی خواننده را بازی می دهد تا پیش بینی هایش را نقش برآب کند، با این حال تمامی این ماجرا خیلی زود تمام می‌شود؛ هر چه باشد این کتاب کوچک در مجموعه ای منتشر شده که ویژگی اش همین کوتاهی است که خورند مخاطبان این روزگار است، مخاطبانی که در وقت کوتاه و فشرده‌شان می خواهند آثاری ارزشمند را در یک نشست بخوانند