• وظیفه یگان مالی-اجتماعی گروهک منافقین چیست؟

    وظیفه یگان مالی-اجتماعی گروهک منافقین چیست؟

    گروه سیاسی الف، 

    وظیفه یگان مالی-اجتماعی فرقه رجوی که بزرگترین بخش این گروهک را تشکیل می‌دهد، تامین بخشی از هزینه‌های منافقین و مشغول سازی اعضا با تکدی گری در قالب موسسات خیریه از شهروندان اروپایی است.