• پوستر مرگ بر شاه

    پوستر مرگ بر شاه

    گروه عکس الف، 

    کشتار دسته‌جمعی تبریز، ملت غیور ایران را چنان تکان داد که در آستانه انفجار است؛ انفجاری که انتقام مظلومان را از شاه بگیرد و دودمان سیاه پهلوی را برای همیشه از تاریخ ایران محو کند و این ننگ را از صفحه‌ی آن بزداید. امام خمینی(ره) در چهلم شهدای تبریز