•  رییس جمهور از کدام گام «مهم» سخن می‌گوید؟

    رییس جمهور از کدام گام «مهم» سخن می‌گوید؟

    گروه سیاسی الف، 

    یک کارشناس مسایل سیاست خارجی درباره اظهارات اخیر رییس جمهور درباره گام مهم برداشته شده از سوی اروپا می‌گوید: اگر منظور از این گام مهم مذاکراتی است که قرار است اتفاق بیفتد ابتدا باید موضوع و چارچوب آن مشخص شود. چرا که آنها تا برجام را اجرا نکنند، به نظر نمی رسد مذاکراتی رخ دهد.