• واکنش مدیر فروشگاه رفاه همدان به کشف گوشت‌های فاسد

    واکنش مدیر فروشگاه رفاه همدان به کشف گوشت‌های فاسد

    گروه اجتماعی الف، 

    خبر کشف گوشت‌های تاریخ مصرف گذشته در فروشگاه رفاه در حالی در رسانه‌ها مطرح شده که مدیر این فروشگاه اعلام کرده‌اند کشفی در کار نبوده و خود آن‌ها موضوع را به دامپزشکی اطلاع داده‌اند تا برای معدوم ساختن‌ کمک کند.