• اثرات سلامت‌بخشی جنگل نوردی

    اثرات سلامت‌بخشی جنگل نوردی

    گروه سلامت الف، 

    پژوهشگران انگلیسی اخیرا دریافته‌اند قدم زدن در جنگل می‌تواند حسی حتی بهتر از مدیتیشن یا مراقبه را برای افراد به ارمغان بیاورد.