• حقوق مدال آوران المپیک بیشتر می‌شود

    حقوق مدال آوران المپیک بیشتر می‌شود

    گروه ورزشی الف، 

    هیات اجرایی تصویب کرد که حقوق ماهیانه مدال آوران المپیک افزایش پیدا کند و قرار است جزییات ان در جلسات بعدی بررسی شود.