• چرا باید «دالان باریک» را خواند؟

    «دالان باریك»؛ دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون؛ ترجمه محمدرضا فرهادی‌پور؛ نشر پگاه روزگار نوچرا باید «دالان باریک» را خواند؟

    محمدرضا زائری، 

    نویسندگان می‌کوشند تا به خواننده نشان دهند كه چگونه می‌شود توازنی میان قدرت جامعه و قدرت حاكم ایجاد كرد و در دالان تنگ و باریك آزادی قدم گذاشت و از دو تهدید و خطر جدی؛ یكی ترس و سركوب حاصل از دولت‌های مستبد و یكی هم خشونت و بی‌قانونی ناشی از غیاب و فقدان دولت رهایی داشت