• ادعاهای تازه درباره باند جهانبانی

    ادعاهای تازه درباره باند جهانبانی

    گروه اجتماعی الف، 

    به تازگی ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده باند جهانبانی رسیدگی نشده است در حالی که بررسی ها نشان می دهد این موضوع صحت ندارد.