•  نوآوری چیست؟ هنوز کسی نمی‌داند

    فرزند آزادی نوآوری چیست؟ هنوز کسی نمی‌داند

    جون گرتنر / ترجمۀ علیرضا شفیعی‌نسب، 

    مت ریدلی، روزنامه‌نگار مشهور، در کتاب جدید خود سراغ دنیای شلوغ نوآوری رفته است