• احضار هنرپیشه زن به دادسرای ارشاد

  احضار هنرپیشه زن به دادسرای ارشاد

  گروه فرهنگی الف، 

  در پی درخواست‌های متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشاد تهران، متین ستوده هنرپیشه و بازیگرسینما احضار و با قرار وثیقه آزاد شد.

 • متین ستوده به دادسرای ارشاد تهران احضار شد

  متین ستوده به دادسرای ارشاد تهران احضار شد

  گروه اجتماعی الف، 

  در پی درخواست‌های متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشاد تهران صبح امروز متین ستوده بازیگر سینما به دادسرای ارشاد احضار شد.