• روایت پایگاه خبری آمریکایی از "حقه‌های کثیف ترامپ"

    روایت پایگاه خبری آمریکایی از "حقه‌های کثیف ترامپ"

    گروه جهان الف، 

    تلاش های دونالد ترامپ جهت تضعیف رویه ها و فرآیندهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، به معنای واقعی کلمه، بی شرمانه هستند. ترامپ همچون دیگر رهبران اقتدارگرا، نوعی سیاست غیردموکراتیک را در آمریکا به پیش می برد که هنوز ابعاد و زوایای مختلف آن به خوبی درک نشده است.