• پرونده پیچیده گم شدن یک زن ۱۰ساله شد

    پرونده پیچیده گم شدن یک زن ۱۰ساله شد

    گروه حوادث الف، 

    فرزندان زنی به نام نرگس ۱۰سال قبل به مأموران پلیس خبر دادند مادرشان گم شده ‌است. آنها به مأموران گفتند آخرین بار مادرشان همراه مردی به نام یوسف بود و پس‌ازآن دیگر از مادرشان خبر ندارند. با شکایت دختران مقتول تحقیقات آغاز شد.