• روغن نباتی گران می‌شود؟

    روغن نباتی گران می‌شود؟

    گروه اقتصادی الف، 

    روغن نباتی به عنوان یکی از کالا‌های اساسی سبد خانوار، از طریق واردات و صرف غیرضروری ۴ میلیارد دلار ارز تامین می‌شود.