• خاموشی در کمین هرمزگان

    خاموشی در کمین هرمزگان

    گروه اجتماعی الف، 

    مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان گفت: پنج هزار و 800 مشترک پرمصرف در هرمزگان شناسایی شده که از این تعداد 76 مشترک با قطع برق و یا اخطار مواجه شدند.