• واکنش ایران به طرح قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حقوق بشر

    واکنش ایران به طرح قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حقوق بشر

    جهان، 

    سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در چهل و شمشین اجلاس شورای حقوق بشر را مردود خواند و گفت: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت ها هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند.