• محاکمه پدر عروس به خاطر قتل خواستگار

    محاکمه پدر عروس به خاطر قتل خواستگار

    گروه حوادث الف، 

    19 تیر سال 96 به‌دنبال مرگ مشکوک پسر 25 ساله‌ای به‌نام فرید در یکی از بیمارستان‌های ورامین پرونده ای در نیروی انتظامی تشکیل شد.