• ماجرای تخریب قبر رضاخان و ناصرالدین شاه

    ماجرای تخریب قبر رضاخان و ناصرالدین شاه

    ویدئو، 

    مهدی حجت، موسس سازمان میراث فرهنگی کشور در برنامه دست خط به ماجرای ماجرای تخریب قبر رضاخان و ناصرالدین شاه اشاره کرد و در این باره توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در ماجرای هجوم مردم به کاخ‌ها در ابتدای انقلاب، حتی یک جواهر جابجا نشد! فقط عکس شاه را پاره کردند.