• ولایتی با قائم مقام وزیر خارجه هند دیدار کرد

    ولایتی با قائم مقام وزیر خارجه هند دیدار کرد

    گروه جهان الف، 

    مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل روز دوشنبه ۲۵ شهریور با ویجی گوکله قائم مقام وزیر خارجه هند دیدار و دو طرف بر توسعه روابط فیمابین تاکید کردند.