• پر رفت و آمدترین فرودگاه های جهان کدام هستند؟

    پر رفت و آمدترین فرودگاه های جهان کدام هستند؟

    گروه جهان الف، 

    فرودگاه ها یکی از پر اهمیت ترین مکان ها در کشورها هستند و فرودگاه پر رفت و آمد نشان دهنده پویایی اقتصادی و قدرت صنعت گردشگری یک کشور است از این رو می خواهیم نگاهی به پر رفت و آمد ترین فرودگاه های دنیا بیاندازیم.