• ترکش‌های باقی‌مانده از جنگ

    «چنین دیدم...»؛ فرشته امیری؛ نشر نیستانترکش‌های باقی‌مانده از جنگ

    زهره مسکنی، 

    سال‌ها پس از جنگ ایران و عراق، با توجه به تحولات و اوضاع موجود در خاورمیانه، رفته‌رفته به آثار تألیفی، سینمایی یا تلویزیونی هم برمی‌خوریم که ممکن است به گونه‌ای محتوایی مرتبط با جنگ داشته باشند، اما قصۀ آنها چیزی غیر از جنگ ایران و عراق باشد. «چنین دیدم...» نوشتۀ فرشته امیری از همین دست داستان‌هاست