• غایب بزرگ جشن قهرمانی استقلال

    غایب بزرگ جشن قهرمانی استقلال

    گروه ورزشی الف،

    باید منتظر ماند و دید آیا فرهاد مجیدی اجازه حضور فرزاد در جشن قهرمانی را می دهد یا او آخرین بازی فصل را هم از دست خواهد داد.